کارشناسی ارشد mba گرایش فناوری
دکتری کسب و‌کار گرایش فناوری DBA
مسئول کارگروه رمزارز و‌بلاکچین اتاق بازرگانی اصفهان
مشاور رسمی اتاق بازرگانی اصفهان
نویسنده مقالات jcr با موضوع طراحی مدل کسب و‌کار بر بستر بلاکچین (صنعت گردشگری)